[1]
Mitrović, J. 2023. Колико је успео Синан Хасани својом књигом „Косово – истине и заблуде“. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XVIII-XIX (May 2023), 403–410.