[1]
Vanku, M. 2023. Valentin Al. Georgescu and Petre Strihan, Judecata domnească în ţara românescâ şi Moldova (1611–1831), Partea I, Organizarea judecătorească, Vol. I (1611–1740). Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XI (May 2023), 197–198.