[1]
Živković, B. 2022. Slobodan Vuković, Koreni velikog rata i nacizma. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. LIII (Dec. 2022), 357–358.