[1]
Sorescu Marinković, A. 2023. Ştefan Lemny, Cantemireştii. Aventura europeană a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XLI (Feb. 2023), 267–268.