[1]
Milin, M. 2023. Епиграфска сведочанства о Јулијановом проласку кроз Илирик 361. године (Three Comments on Late Antiquity History). Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XXXIV (Feb. 2023), 63–70.