[1]
Trifunoski, J.F. 1995. Ранији ученици Призренске богословије из тетовског краја. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XXVI (Dec. 1995), 277–280.