[1]
Detelić, M. 1994. О могућностима реконструкције митског лика светог Саве у српској десетерачкој епици. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XXV-1 (Dec. 1994), 257–265.