[1]
Radovanović, J. 1991. Опредељење светог кнеза Лазара за царство небеско. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XXII (Dec. 1991), 249–258.