[1]
Antonijević, D. 2023. Радмила Петровић, Песма као израз народног музичког мишљења. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XXI (May 2023), 339–341.