[1]
Palavestra, A. 2023. Палеобалканска племена између Јадранског и Црног мора од енеолита до хеленистичке епохе. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XXI (May 2023), 368–370.