[1]
Radovanović, J. 2023. Округли сто „Кнез Лазар – историја и традиција“ у Крушевцу и Ћуприји. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XXI (May 2023), 373–374.