[1]
Palavestra, A. 1989. Модели трговине и друштвене структуре на централном Балкану гвозденог доба. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XX (Dec. 1989), 191–209.