[1]
Dragojlović, D. 1989. Црквене прилике у Далмацији од разарања Салоне до обнове Сплитске надбискупије. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XX (Dec. 1989), 211–226.