[1]
Stojanović, M. 1989. Античке координате Доситејеве просветитељске мисли. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XX (Dec. 1989), 271–282.