[1]
Milosavljević, P. 1989. Неколико момената из историје закључења Једренског уговора о миру 1829. године. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XX (Dec. 1989), 283–296.