[1]
Kirova, L. 1989. О неким специфичним цртама модернизма на словенском југу крајем XIX и почетком XX века. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XX (Dec. 1989), 369–379.