[1]
Jelić, V. 2023. Јулијан Император, Изабрани списи. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XX (May 2023), 425–427.