[1]
Stanković, S. 2023. Преписивачи дјела у арабичким рукописима. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies. XX (May 2023), 428–430.