(1)
Trifunoski, J. F. J. Vukomanović, Konavli – Antropogeografska I etnološka Ispitivanja. Journal Abbreviation 2023, 203-204.