(1)
Vanku, M. P. Milosavljević, Radnički Pokret U Rumuniji I (1870–1917). Journal Abbreviation 2023, 196-197.