(1)
Vanku, M. Valentin Al. Georgescu and Petre Strihan, Judecata Domnească în ţara românescâ şi Moldova (1611–1831), Partea I, Organizarea judecătorească, Vol. I (1611–1740). Journal Abbreviation 2023, 197-198.