(1)
Živković, B. Slobodan Vuković, Koreni Velikog Rata I Nacizma. Journal Abbreviation 2023, 357-358.