(1)
Živković, B. Slobodan Vuković, Koreni Velikog Rata I Nacizma. Journal Abbreviation 2022, 357-358.