(1)
Nikiforov, K. V. Modernization Mixed With Nationalism. Journal Abbreviation 2014, 443-451.