(1)
Trifunović, B. Jolanta Sujecka, Ed. Semantyka Rosji Na Bałkanach. Journal Abbreviation 2023, 465-469.