(1)
Svirčević, M. Darko Tanasković, Neoosmanizam. Povratak Turske Na Balkan. Journal Abbreviation 2023, 271-276.