(1)
Sikimić, B. Stana Ristić, Ekspresivna Leksika U Srpskom Jeziku. Teorijske Osnove I Normativno-kulturološki Aspekti. Journal Abbreviation 2023, 329-330.