(1)
Milin, M. Епиграфска сведочанства о Јулијановом проласку кроз Илирик 361. године (Three Comments on Late Antiquity History). Journal Abbreviation 2023, 63-70.