(1)
Stojanović, M. Научни скуп ”Грчка и српска просвета у XVIII и XIX веку”, Комотини. Journal Abbreviation 2023, 382-383.