(1)
Detelić, M. О могућностима реконструкције митског лика светог Саве у српској десетерачкој епици. Journal Abbreviation 1994, 257-265.