(1)
Tasić, N. Везе Подунавља и Пелагоније у енеолитском периоду. Journal Abbreviation 1990, 139-148.