(1)
Antonijević, D. Радмила Петровић, Песма као израз народног музичког мишљења. Journal Abbreviation 2023, 339-341.