(1)
Protić, M. S. Научни скуп „Миграције на Балкану од праисторије до данас“. Journal Abbreviation 2023, 366-367.