(1)
Palavestra, A. Палеобалканска племена између Јадранског и Црног мора од енеолита до хеленистичке епохе. Journal Abbreviation 2023, 368-370.