(1)
Milosavljević, P. Неколико момената из историје закључења Једренског уговора о миру 1829. године. Journal Abbreviation 1989, 283-296.