(1)
Stanišić, V. О неким сличностима у падежном систему између албанског и српскохрватског језика. Journal Abbreviation 1989, 357-367.