(1)
Kirova, L. О неким специфичним цртама модернизма на словенском југу крајем XIX и почетком XX века. Journal Abbreviation 1989, 369-379.