(1)
Mitrović, J. Мој одговор др Јосипу Лучићу. Journal Abbreviation 2023, 405-413.