(1)
Živanović, S. Antički Sarkofazi Na istočnoj Obali Jadrana. Journal Abbreviation 2023, 424-425.