(1)
Stanković, S. Преписивачи дјела у арабичким рукописима. Journal Abbreviation 2023, 428-430.