Mitrović, J. (2023). Колико је успео Синан Хасани својом књигом „Косово – истине и заблуде“. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XVIII-XIX), 403–410. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1033