Vanku, M. (2023). Valentin Al. Georgescu and Petre Strihan, Judecata domnească în ţara românescâ şi Moldova (1611–1831), Partea I, Organizarea judecătorească, Vol. I (1611–1740). Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XI), 197–198. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1260