Detelić, M. (1994). О могућностима реконструкције митског лика светог Саве у српској десетерачкој епици. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XXV-1), 257–265. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/770