Tasić, N. (1990). Везе Подунавља и Пелагоније у енеолитском периоду. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XXI), 139–148. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/902