Dragojlović, D. (1989). Црквене прилике у Далмацији од разарања Салоне до обнове Сплитске надбискупије. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XX), 211–226. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/958