Milosavljević, P. (1989). Неколико момената из историје закључења Једренског уговора о миру 1829. године. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XX), 283–296. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/963