Stanišić, V. (1989). О неким сличностима у падежном систему између албанског и српскохрватског језика. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, (XX), 357–367. Retrieved from https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/969