VANKU, M. Valentin Al. Georgescu and Petre Strihan, Judecata domnească în ţara românescâ şi Moldova (1611–1831), Partea I, Organizarea judecătorească, Vol. I (1611–1740). Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, [S. l.], n. XI, p. 197–198, 2023. Disponível em: https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1260. Acesso em: 24 may. 2024.