KREŠIĆ, O. B. Çelik, İttihatçılar ve Arnavutlar. II. Meşrutiyet Döneminde Arnavut Ulusçuluğu ve Arnavutluk Sorunu. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, [S. l.], n. XLVI, p. 405–410, 2023. Disponível em: https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/221. Acesso em: 16 apr. 2024.