Mitrović, Jeremija. 2023. “Колико је успео Синан Хасани својом књигом „Косово – истине и заблуде“”. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, no. XVIII-XIX (May):403-10. https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/1033.