Detelić, Mirjana. 1994. “О могућностима реконструкције митског лика светог Саве у српској десетерачкој епици”. Balcanica - Annual of the Institute for Balkan Studies, no. XXV-1 (December):257-65. https://balcanica.rs/index.php/journal/article/view/770.